Industrial Equipment & Machinery Manufacturer

Täzelikler

  • Baş sahypa
  • Täzelikler
  • Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi zehinli dizaýnerleriň arasynda «Çeper eller» atly bäsleşik geçirýär

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi zehinli dizaýnerleriň arasynda «Çeper eller» atly bäsleşik geçirýär

29.09.2019

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi Senagat işgärleriniň güni mynasybetli, 2019-njy ýylyň oktýabr aýynyň 16-syna «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly geçiriljek dokma önümleriniň halkara sergisiniň çäginde häzirki zaman egin-eşikleri döretmek boýunça zehinli dizaýnerleriň arasynda «Çeper eller» atly bäsleşik yglan edýär.

Salgysy: 744000. Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 96-njy jaýy. Email: TmTextile@mail.ru Tikinbolum@mail.ru
Telefon belgileri: 40-70-71; 40-70-68; 40-70-69; 40-71-76.

Doly maglumat okamak üçin şu ýere basyň!

Beýleki täzelikler