Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi https://akpamyk.com.tm/rss Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi tk-TK Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi https://akpamyk.com.tm/themes/demo/assets/assets/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/logoTM.png Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi https://akpamyk.com.tm/rss Türkmenistan söwda we ýük daşamagy ýönekeýleşdirmek boýunça halkara maslahata gatnaşdy https://akpamyk.com.tm/tm/new/59 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler https://akpamyk.com.tm/tm/new/58 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 7 million 763 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/57 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Türkmenistanyň «Hytaý – Ýewraziýa EKSPO» Halkara sergisinde Milli pawilýony bolar https://akpamyk.com.tm/tm/new/56 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 41 million 833 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/55 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi 2024-nji ýylyň dört aýynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň görkezijileri 6,3 göterim artdy https://akpamyk.com.tm/tm/new/54 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Gündogar sebitde pile ýygymy barha gyzgalaňly häsiýete eýe bolýar https://akpamyk.com.tm/tm/new/53 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Daşoguz welaýaty pile möwsümine taýýarlyk görüldi https://akpamyk.com.tm/tm/new/52 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 46 million 102 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/51 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 109 million 641 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/50 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Pamyk egriji kärhanada işler ileri https://akpamyk.com.tm/tm/new/49 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 16 million dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/48 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Esengulynyň çeper elli halyçylary ýokary ösüşleri gazanýarlar https://akpamyk.com.tm/tm/new/47 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 28 million 619 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/46 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Magtymguly Pyragynyň özüne bendi ediji şygryýeti https://akpamyk.com.tm/tm/new/45 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 2 million 900 müň dollaryna golaý boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/44 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Hormatly Prezindetimiz Türkmenistanyň daşary ýurtlarda ýerleşýän söwda öýleriniň işini has-da kämilleşdirmegi tabşyrdy https://akpamyk.com.tm/tm/new/43 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 18 million 114 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/42 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Daşoguzda durmuş düzümleri işjeň ösdürilýär https://akpamyk.com.tm/tm/new/41 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Türkmenistanda täze ýylyň öňýanynda söwdalar gyzgalaňly barýar https://akpamyk.com.tm/tm/new/40 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 22 million 105 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/39 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Ýurdumyzyň Täze ýyl Baş arçasynyň yşyklary ýakyldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/38 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Daşoguzly dokmaçylaryň öndürýän «Ring» belgili pagta ýüplügine isleg uly https://akpamyk.com.tm/tm/new/37 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy https://akpamyk.com.tm/tm/new/36 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Türkmenistan - Türkiýe: ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda https://akpamyk.com.tm/tm/new/35 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 18 million 857 müň 180 dollaryna deň boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/34 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 50 million 863 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/33 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatyna dürli ýurtlardan rekord derejede köp türgen gatnaşýar https://akpamyk.com.tm/tm/new/32 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionaty badalga alýar https://akpamyk.com.tm/tm/new/31 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Türkmenistanyň wekilleri sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça halkara çärä gatnaşarlar https://akpamyk.com.tm/tm/new/30 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 29 million 492 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/29 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Ýurdumyzda hasyl toýy dabaraly bellenildi https://akpamyk.com.tm/tm/new/28 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 3 million 214 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/27 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi «Arkadagly Ýaşlar» Žurnalynyň 10-Njy Sany Okyjylara Gowuşdy https://akpamyk.com.tm/tm/new/26 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Türkmenistan Türki Döwletleriň Guramasynyň ýurtlarynyň 2024-2025-nji ýyllar üçin Hyzmatdaşlyk maksatnamasyny kabul etmek baradaky teklibi öňe sürdi https://akpamyk.com.tm/tm/new/25 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDIM-inde Türkmen-Özbek gatnaşyklarynyň möhüm ugurlaryna seredildi https://akpamyk.com.tm/tm/new/24 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Gahryman Arkadagymyz HHR-iň Döwlet geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasary bilen duşuşdy https://akpamyk.com.tm/tm/new/23 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Türkmenistanyň Innowasion Şäherinde “Arkadagyň Säheri” Atly Halkara Kinofestiwal Geçirildi https://akpamyk.com.tm/tm/new/22 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Türkmenistanda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bellenildi https://akpamyk.com.tm/tm/new/21 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy https://akpamyk.com.tm/tm/new/20 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy https://akpamyk.com.tm/tm/new/19 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Aşgabat Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli gözel görke beslendi https://akpamyk.com.tm/tm/new/18 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Duşenbede Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi başlandy https://akpamyk.com.tm/tm/new/17 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 8 million 337 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/16 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistany ösdürmekde döwlet maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi barada aýdyp berdi https://akpamyk.com.tm/tm/new/15 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň täze binalar toplumynyň açylyşyna gatnaşdy https://akpamyk.com.tm/tm/new/14 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 26 million 144 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/13 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegini iberdi https://akpamyk.com.tm/tm/new/12 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 48 million 451 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/11 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Wengriýa Türkmenistanyň energetika syýasatyna ýokary baha berýär hem-de bu babatdaky hyzmatdaşlyga taýýardygyny tassyklady https://akpamyk.com.tm/tm/new/10 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi «Çeper» ýurdumyzyň mekdep bazarlaryny işjeň üpjün edýär https://akpamyk.com.tm/tm/new/9 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 87 million 808 müň dollaryndan gowrak boldy https://akpamyk.com.tm/tm/new/8 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Aşgabat şäherinde 23-28-nji noýabry aralygynda Kuraş boýunça dünýä çempionaty geçiriler https://akpamyk.com.tm/tm/new/7 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Arkadag şäheriniň ösen tehnologiýalary https://akpamyk.com.tm/tm/new/6 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Ýurdumyzyň orta mekdepleri birinji synp okuwçylaryny kabul etmäge we täze okuw ýylyna taýýarlanýarlar https://akpamyk.com.tm/tm/new/5 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Könürgençdäki kärhanada birinji çärýekde 1000 tonna golaý ýüplük öndürildi https://akpamyk.com.tm/tm/new/4 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Lebabyň dokmaçy zenanlary bäsleşdi https://akpamyk.com.tm/tm/new/3 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi zehinli dizaýnerleriň arasynda «Çeper eller» atly bäsleşik geçirýär https://akpamyk.com.tm/tm/new/2 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi Aşgabatda güýzki-gyşky lybaslaryň görkezilişi bolar https://akpamyk.com.tm/tm/new/1 >Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi