Industrial Equipment & Machinery Manufacturer

Täzelikler

Aşgabatda güýzki-gyşky lybaslaryň görkezilişi bolar

03.12.2019

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny güýzki-gyşky lybaslaryň görkezilişine çagyrýar. Dabara Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilýär.

Lybaslaryň görkezilişigi 4-nji dekabrda «Altyn asyr» söwda merkezinde bolar. Dabara gündiz sagat 12-de başlar.

Beýleki täzelikler